Gaudeix
l'illa sènior III
Gaudir l'illa no té edat
Aprofita el programa Gaudeix Sènior que posa a l'abast el Consell de Mallorca per a estades turístiques a hotels de Mallorca

Declaració responsable

1. Com a persona sol·licitant del bo, declar que conec i he llegit els requisits necessaris per ser beneficiari/a del bo que consten a l’apartat 20 de la convocatòria.

2. Que compleix els requisits necessaris per ser beneficiari/a d’un bo: estic empadronat a un municipi de Mallorca en el moment de la presentació de la sol·licitud, tenc el DNI/NIE o permís de residència en vigor, i que som una persona jubilada o prejubilada.

3. Sé que per gaudir de l’estada en l’hotel he de baixar el bo de l’enllaç www.gaudeixsenior.com.

4. Sé que aquest bo és personal i intransferible i només el pot gaudir el guanyador del bo i el seu acompanyant.

5. Que accept pagar el preu del bo (200 €), si després, en el moment del control dels bons gaudits, es comprova que no complia amb els requisits per ser-ne beneficiari.